Ceník zpracování prací

Prohlédněte si cenovou nabídku zpracování jednotlivých typů prací. Pokud jste nenašli typ práce, který potřebujete zpracovat,
spadá do sekce ostatní, na ceně se blíže domluvíme při osobní komunikaci po sdělení Vašich požadavků.

Ceník

V tabulce níže naleznete cenovou nabídku pro jednotlivé typy prací.

Typ podkladů Cena za normostranu
Rigorozní práce400 Kč
Podklady pro referát, slohovou práci, esej apod. (Střední škola)220 Kč
Podklady pro seminární práci, maturitní práci (Střední škola)240 Kč
Seminární práce240 Kč
Bakalářská práce280 Kč
Diplomová práce340 Kč
Disertační práce400 Kč
MBA / LLM studium385 Kč
Semestrální práce240 Kč
Absolventská práce250 Kč
Esej240 Kč
Korektura českého jazyka100 Kč
Referát (Vysoká škola)220 Kč
Referát (Střední škola)220 Kč
Ročníková práce220 Kč
Slohová práce220 Kč
Úvaha220 Kč
Práce jiného typu nespadající do žádné kategorie jsou naceňovány po další domluvě s klientem.

Uvedené ceny platí při standardním formátu, tedy font Times New Roman, řádkování 1,5 řádku a velikost písma 12.
Standardizovaná normostrana má rozsah v délce 1 800 znaků (symboly a mezery), což odpovídá 30 řádkům o 60 znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu.