Ceník zpracování prací

Prohlédněte si cenovou nabídku zpracování jednotlivých typů prací. Pokud jste nenašli typ práce, který potřebujete zpracovat,
spadá do sekce ostatní, na ceně se blíže domluvíme při osobní komunikaci po sdělení Vašich požadavků.

Ceník

V tabulce níže naleznete cenovou nabídku pro jednotlivé typy prací.

Typ podkladů Cena za normostranu
Rigorozní práce420 Kč
Podklady pro referát, slohovou práci, esej apod. (Střední škola)250 Kč
Podklady pro seminární práci, maturitní práci (Střední škola)250 Kč
Seminární práce250 Kč
Bakalářská práce340 Kč
Diplomová práce410 Kč
Disertační práce460 Kč
MBA / LLM studium450 Kč
Semestrální práce260 Kč
Absolventská práce300 Kč
Esej240 Kč
Korektura českého jazyka100 Kč
Referát (Vysoká škola)250 Kč
Referát (Střední škola)250 Kč
Ročníková práce270 Kč
Slohová práce250 Kč
Úvaha250 Kč
Práce jiného typu nespadající do žádné kategorie jsou naceňovány po další domluvě s klientem.

Uvedené ceny platí při standardním formátu, tedy font Times New Roman, řádkování 1,5 řádku a velikost písma 12.
Standardizovaná normostrana má rozsah v délce 1 800 znaků (symboly a mezery), což odpovídá 30 řádkům o 60 znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu.