Ceník zpracování prací

Prohlédněte si cenovou nabídku zpracování jednotlivých typů prací. Pokud jste nenašli typ práce, který potřebujete zpracovat,
spadá do sekce ostatní, na ceně se blíže domluvíme při osobní komunikaci po sdělení Vašich požadavků.

Ceník

V tabulce níže naleznete cenovou nabídku pro jednotlivé typy prací.

Typ podkladů Cena za normostranu
Rigorozní práce450 Kč
Podklady pro referát, slohovou práci, esej apod. (Střední škola)260 Kč
Podklady pro seminární práci, maturitní práci (Střední škola)260 Kč
Seminární práce260 Kč
Bakalářská práce360 Kč
Diplomová práce440 Kč
Disertační práce490 Kč
MBA / LLM studium490 Kč
Semestrální práce270 Kč
Absolventská práce320 Kč
Esej260 Kč
Korektura českého jazyka100 Kč
Referát (Vysoká škola)270 Kč
Referát (Střední škola)270 Kč
Ročníková práce270 Kč
Slohová práce270 Kč
Úvaha270 Kč
Práce jiného typu nespadající do žádné kategorie jsou naceňovány po další domluvě s klientem.

Uvedené ceny platí při standardním formátu, tedy font Times New Roman, řádkování 1,5 řádku a velikost písma 12.
Standardizovaná normostrana má rozsah v délce 1 800 znaků (symboly a mezery), což odpovídá 30 řádkům o 60 znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu.