Ceník zpracování prací

Prohlédněte si cenovou nabídku zpracování jednotlivých typů prací. Pokud jste nenašli typ práce, který potřebujete zpracovat,
spadá do sekce ostatní, na ceně se blíže domluvíme při osobní komunikaci po sdělení Vašich požadavků.

Ceník

V tabulce níže naleznete cenovou nabídku pro jednotlivé typy prací.

Typ podkladů Cena za normostranu
Rigorozní práce350 Kč
Podklady pro referát, slohovou práci, esej apod. (Střední škola)200 Kč
Podklady pro seminární práci, maturitní práci (Střední škola)200 Kč
Seminární práce209 Kč
Bakalářská práce250 Kč
Diplomová práce300 Kč
Disertační práce320 Kč
MBA / LLM studium350 Kč
Semestrální práce200 Kč
Absolventská práce200 Kč
Esej190 Kč
Korektura českého jazyka50 Kč
Referát (Vysoká škola)200 Kč
Referát (Střední škola)190 Kč
Ročníková práce200 Kč
Slohová práce150 Kč
Úvaha200 Kč
Práce jiného typu nespadající do žádné kategorie jsou naceňovány po další domluvě s klientem.

Uvedené ceny platí při standardním formátu, tedy font Times New Roman, řádkování 1,5 řádku a velikost písma 12.
Standardizovaná normostrana má rozsah v délce 1 800 znaků (symboly a mezery), což odpovídá 30 řádkům o 60 znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu.